Robert Alter

Verenigde Staten, 1935

Robert Alter is hoogleraar in de Hebreeuwse taal en vergelijkende literatuurwetenschappen aan Berkeley. Hij studeerde aan Columbia University en Harvard en begon zijn loopbaan bij Commentary Magazine. Zijn boek The Art of Biblical Narrative (1981) won de National Jewish Book Award for Jewish Thought. Daarna schreef hij vertalingen van en commentaar bij de vijf boeken van Mozes, de psalmen, Job, Spreuken en Prediker. In 2010 verscheen Pen of Iron. American Prose and the King James Bible.