Ronald Asmus

Verenigde Staten, 1959 - 2011

Ronald Asmus was diplomaat en politiek analist. Onder de regering-Clinton was hij onder meer woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. In zijn vele publicaties, waaronder Opening NATO’s Door: How the Alliance Remade Itself for a New Era (2002), pleitte hij voor een nauwere samenwerking tussen de VS en Europa.