Ronald Plasterk

Nederland, 1957

Ronald Plasterk is PvdA-politicus. Hij studeerde economie en biologie, promoveerde in de natuurwetenschappen en deed daarna onderzoek in laboratoria in binnen- en buitenland. In 1997 werd hij hoogleraar genetica in Amsterdam en later ook Utrecht. Tot hij in 2007 minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd, was Plasterk columnist voor de Volkskrant. Sinds 2012 is hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II.