Ruud Lubbers

Nederland, 1939 - 2018

Ruud Lubbers was CDA-politicus. Hij was van 1973 tot 1977 minister van Economische Zaken, werd daarna fractieleider van het CDA en was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland. Na een internationale carrière bij de VN en meerdere hoogleraarschappen profileerde hij zich in zijn latere jaren als publiek intellectueel.