Toon Riemen

Nederland, 1927 - 2015

Toon Riemen kreeg zijn opleiding tot katholiek vakbondsman aan het A. C. de Bruijn-instituut, waarna hij ging werken voor metaalarbeidersbond St. Eloy en in 1971 bestuurslid werd van het overkoepelend Nederlands Katholiek Vakverbond. In die hoedanigheid stond hij aan de wieg van de FNV, waarin verschillende vakbewegingen samengingen, en legde hij met zijn plan ‘Jong voor Oud’ de basis voor de VUT-regeling.