Toon van Houdt

België, 1966

Toon van Houdt studeerde klassieke filologie en oude geschiedenis in Leuven en promoveerde op de economische ethiek van de Vlaamse jezuïet Leonardus Lessius. Hij is universitair hoofddocent Latijnse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2015 kwam zijn boek Mietjes, monsters en barbaren uit.