Willem Witteveen

Nederland, 1952 - 2014

Willem Witteveen was rechtsgeleerde en politicus. Hij studeerde in Leiden en promoveerde cum laude in de rechtsgeleerdheid. Vanaf 1990 was hij hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan Tilburg University. Van 1999 tot 2007 en van 2013 tot 2014 zat hij namens de PvdA in de Eerste Kamer. Hij speelde in zijn partij een belangrijke rol bij het opstellen van een nieuw beginselprogramma en schreef geregeld artikelen over onder meer staatkundige vernieuwing en de rol van de Eerste Kamer. Hij kwam om bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.

Op de Nexus Leestafel leest u een bespreking van De wet als kunstwerk.