Wim van den Goorbergh

Nederland, 1948

Wim van den Goorbergh is van 1980 tot 2002 werkzaam geweest bij Rabobank Nederland in diverse leidinggevende functies, laatstelijk als plaatsvervangend voorzitter en CFO van de Raad van Bestuur. Thans is hij actief als toezichthouder en bestuurder bij diverse ondernemingen en instellingen, zoals de NIBC Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Mediq, Dela, Welten, Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud. Van den Goorbergh studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg en was daarna van 1971 tot 1980 aan deze instelling verbonden aan de vakgroep Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie. Als lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie-Maas) legde hij in 2009 mede de basis voor de Code Banken.