Wole Soyinka

Nigeria, 1934

Wole Soyinka is toneelschrijver, dichter en essayist. In 1986 won Soyinka als eerste Afrikaan de Nobelprijs voor de Literatuur en verkreeg in Nederland ook grote bekendheid door de befaamde serie Van de schoonheid en de troost van Wim Kayzer. Soyinka was actief in de Nigeriaanse onafhankelijkheidsstrijd en in het verzet tegen autoritaire regeringen in Afrika. Hij was hoogleraar in de Literatuur aan de Universiteit van Ife, en werkte later aan Harvard, Oxford en Yale. Uit weerzin tegen Trump heeft hij de VS verlaten om weer op het Afrikaanse continent te wonen. In toneelstukken als Madmen and Specialists (1971), Death and the King’s Horseman (1975) en The Beatification of Area Boy (1995) vermengt Soyinka op magistrale wijze westerse invloeden met thema’s en toneelvormen die diep geworteld zijn in de tradities en religie van de Yoruba-cultuur. Als dichter is hij buitengewoon kritisch over hoe christendom en islam de Afrikaanse spiritualiteit hebben willen uitbannen.

Video