Zhang Weiwei

China, 1957

Zhang Weiwei is een hooggeplaatst ideoloog in de Communistische Partij van China, en een van de meest prominente politiek denkers in zijn land. In de jaren tachtig werkte hij als woordvoerder en vertaler voor president Deng Xiaoping en diens naasten. Hoewel zijn eigen vader een van de vele slachtoffers van de Culturele Revolutie was, is Zhang altijd een groot pleitbezorger gebleven van het Chinese politieke model en gelooft hij dat China als wereldmacht de wereld zal verbeteren. Hij studeerde en promoveerde in Genève en is als hoogleraar Internationale Betrekkingen verbonden aan de Fudan-universiteit. Zhang publiceert in het Chinees en Engels; zijn trilogie over de opkomst van China als wereldmacht – The China Ripple uit 2008, The China Wave uit 2012 en het in 2016 verschenen The China Horizon – werd internationaal geprezen en bekroond.