Tijdschrift Nexus

Nexus 76

(winter 2017)

Reserveer Nexus 76  25.00   of   Word Nexus-lid
Verschijnt winter 2017 en maakt deel uit van het lidmaatschap 2017

Tenslotte was er niemand, helemaal niemand – noch de president, noch zijn leraar op school, noch Arnold, de generaal van de luchtmacht, noch de fysica, aangevoerd door de geniale Einstein, noch Dupont, noch zijn eigen moeder – die op dat moment naast de jongen kon staan.
Maar was dat wel zo? Waren alle draden die over de oceaan naar die vingers liepen verbroken?

De jongen die hier genoemd wordt, staat op het punt op een knop te drukken en daarmee de levens van honderdduizenden weg te vagen. Is hij verantwoordelijk voor zijn daad? Of zijn dat de afwezige krachten, wiens draden over de oceaan naar zijn vingers lopen?

Vasili Grossman, auteur van het magistrale werk Leven en lot dat in 2012 in vertaling verscheen en grote indruk maakte, schreef dit verhaal, Abel. Zes augustus, over de bemanning van het vliegtuig dat de eerste kernbom op Hiroshima wierp. Waren zij verantwoordelijk, of slechts een instrument van de Amerikaanse militaire macht, dat bovendien tot doel had de vrede te bespoedigen? Froukje Slofstra – die ook Leven en lot vertaalde – maakte voor Nexus een schitterende vertaling, en schrijft bovendien een begeleidend essay over Grossmans werk.

Nexus 76 verschijnt deze winter en zal geheel gewijd zijn aan de vragen over verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en recht. Naast het verhaal van Grossman en het essay van Froukje Slofstra wordt in Nexus 76 ook de Nexus-lezing 2017 van Supreme Court Justice Stephen Breyer gepubliceerd, An Apology for the Law. Rechtsfilosoof Paul Kahn schrijft over de grenzen van het recht en het belang van morele verantwoordelijkheid, en filosoof Moshe Halbertal over het recht en de betekenis van rechtvaardigheid. Daarnaast leest u het beroemde klassieke essay Self-reliance van Ralph Waldo Emerson, waarin hij een invloedrijk betoog houdt voor een moreel hoogstaand individualisme.