Nexus Bibliotheek

Wat zingt, is wat zwijgt

Gedichten
Bestel Wat zingt, is wat zwijgt  10.00

Nexus Bibliotheek deel I, gebonden editie, keuze en vertaling Gerard Rasch

Adam Zagajewski publiceerde tijdens het communistisch regime in Polen ondergronds, want de discrepantie tussen de werkelijkheid volgens de ideologie en het gewone leven was in de gedichten te zichtbaar. Het politiek engagement bleek echter niet zijn element. Tegenover de menselijke saamhorigheid waartoe de onderdrukten in het aangezicht van het totalitarisme verplicht zijn, stelt Zagajewski de eenzaamheid, de inkeer, het individuele bestaan, want ook solidariteit leidt tot conformisme en beperkt de poëzie. Later ontwikkelt Adam Zagajewski als balling een nieuwe lyrische, muzikale en veelal associatieve poëtica. Het gaat nu om de vertolking van hetgeen zich achter de zichtbare werkelijkheid verbergt, om inzicht in de onzegbaarheid van schoonheid.

Een herinnering

We leefden. Jaloers werden we aangekeken
door de ogen van slaperige hagedissen, bladeren
van bruine olmen, alsof ze zich verbaasden
dat zo’n overmaat aan leven nog mogelijk was
en niet overstroomde tot zijn ondergang.

Over de auteur

Adam Zagajewski

Polen, 1945
Adam Zagajewski is wereldberoemd als een ware ‘metafysische dichter’ en essayist. Hij studeerde filosofie en psychologie in Polen en verwierf in 1974 roem met zijn polemische manifest De niet voorgestelde wereld, waarin hij de literatuur een gebrek aan engagement verweet. Nobelprijswinnaars Czesław Miłosz en Joseph Brodsky beschouwden hem al in de jaren tachtig als de belangrijkste Poolse dichter van zijn generatie. In 2004 won hij de Neustadt International Prize for Literature en in 2016 de prestigieuze Canadese Griffin Poetry Prize. In Nederlandse vertaling verschenen Wat zingt, is wat zwijgt (Nexus Bibliotheek, 1998) en Mystiek voor beginners (2003). Zagajewski doceerde onder meer aan de Universiteit van Houston en is sinds 2007 gasthoogleraar aan de Universiteit van Chicago, waar hij ook zitting heeft in het Committee on Social Thought. Reeds in 1998 verzorgde Zagajewski de Nexus-lezing, getiteld The Shabby and the Sublime.