Journal Nexus

Nexus 14

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Conformeren is het toverwoord in de gehele maatschappij, het intellectuele deel niet uitgezonderd. Ook de gestudeerde medemens kiest veelal eenmaal voor een politieke stroming, intellectuele mode en (anti-)religieuze zuil, en zal vervolgens nog maar zelden een verrassend geluid laten horen. Op grond van een voorgeprogrammeerde mini-ideologie geschiedt meningsvorming voortaan op de automatische piloot. Er is al vaak gewezen op het potentiële gevaar voor herhaling van de ultieme uitwassen van racisme en vreemdelingenhaat, dat vooral gelegen is in onze neiging tot conformisme, de diepgewortelde vrees uit de groep verstoten te worden.