Journal Nexus

Nexus 26

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Welke waarden en idealen maken het samenleven in een pluriforme maatschappij mogelijk? Socrates’ antwoord kennen we: ‘Wij wijzen beweren, Callicles, dat hemel en aarde, goden en mensen, door gemeenschapszin, vriendschap, zin voor orde, zelfbeheersing en rechtvaardigheid verbonden zijn. Daarom ook, mijn vriend, noemen we dit heelal kosmos, wereldorde en niet wanorde of losbandigheid.’ Het is het antwoord van de kosmopoliet.