Journal Nexus

Nexus 4

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In Nexus 4 levert George Steiner zijn eerste van vele bijdragen aan Nexus met het essay ‘Door die spiegel, in raadselen’. Verder passeren onder meer Stendhal, Nietzsche, Alexis de Tocqueville en Seneca de revue.