Nexus64k
Journal Nexus

Nexus 64

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

De mens heeft altijd gestreefd naar luxe. En waar luxe is, ligt decadentie op de loer. Het verval van onderwijs, cultuur, de moraal, de economie, het politiek bestel en langzaam maar zeker ook van onze democratie, is onvermijdelijk. In Nexus 64 bezinnen de auteurs zich op de oorzaken van het verval, op de vraag wat we niet verloren mogen laten gaan en hoe we ruimte kunnen bieden aan nieuwe impulsen voor onderwijs, cultuur en politiek bestuur die wel echt en levenskrachtig zijn, waar wel plaats is voor de kritische geest, waar niet kwantiteit, maar kwaliteit, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid weer de maat der dingen zijn.

Met essays van Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, Tomáš Sedlácek, Roger Scruton, Jan Patocka, Sylvester Eijffinger, Horia-Roman Patapievici, Marilynne Robinson, Jean Clair, Paul van Tongeren en António-Pedro Vasconcelos.