The Netherlands, 1959
historian, journalist and writer

Rob Hartmans

Rob Hartmans is a historian, journalist, and writer of novels and essays. He regularly writes on politics and history in Dutch weekly De Groene Amsterdammer and in Historisch Nieuwsblad. Hartmans wrote the books Vaarwel dan! Essays over intellectuelen en hun illusies (2000), Lang leve de Linkse Kerk (2010), Niet gehinderd door schroomvalligheid (2011) and Vijandige broeders (2012).

Published in

Journal Nexus

Nexus 56

De terugkeer van de spoken