Journal Nexus

Nexus 11

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Waartoe dient culturele vorming? De ware Bildung kenmerkt zich door kennis die de kritische geest van mensen scherpt zodat zij zelf kunnen oordelen wat goed en wat niet goed is. De schrijvers in Nexus 11 bieden met hun essays tegenwicht aan de eindeloze discussie over het maatschappelijk nut van de humaniora.