Journal Nexus

Nexus 13

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Deze uitgave bundelt reflecties over het universitas-ideaal van het cultureel geheugen, de welsprekendheid, de morele en historische kennis.

Amartya Sen doordenkt in de Nexus-lezing 2005 de filosofische vooronderstelling van economische benaderingen van de milieuproblematiek. Geloof en betrokkenheid verbeteren het milieu niet; hiervoor zijn rationeel denken, economische analyse en normvaststelling nodig.