Journal Nexus

Nexus 17

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nexus 17 vormt met zijn beknopte verzameling essays opnieuw een kleine bijdrage aan de overdracht van ons cultureel erfgoed.

De cultuurkritiek in de essays van Claudio Magris en Imre Kertèsz blijkt een schoolvoorbeeld van klassieke cultuurkritiek. Zij laten zich leiden door hoe de wereld zou moeten zijn en niet door hoe de wereld is.