Journal Nexus

Nexus 18

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Het raadsel van het kwaad, het zwijgen, de kunst en de politiek. Nexus 18 is gewijd aan raadselen en neemt een uitgebreide brief van de grote humanist Petrarca op over de waarde van een leven lang lezen en studeren. Als schrijver van Het leven in eenzaamheid wist hij dat de grote literatuur naast raadselen de lezer tevens troost kan schenken.

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
En ademloos het blad omslaan,
Ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.
Zij waren het van kinds af aan.
Hen wenkt een wereld waar de groten,
De tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
De enigen die ons nooit verstoten.

Ida Gerhardt