Journal Nexus

Nexus 19

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Wagner had zich één levensopgave gesteld: verlossen. Hij zelf was er diep van overtuigd dat hij dit geschenk moest scheppen: muziekdrama’s – als de ultieme kunst – met een verlossende macht. Hij creëerde met zijn muziek een nieuwe taal, waardoor zijn opera’s een betoverende kracht hebben en ons meevoeren naar ongekende inzichten en diepten van het menselijk bestaan.

Nexus 19 bevat tevens de Nexus-lezing 1997 door Claudio Magris. Hij onderzoekt de waarde en waarheid van de literatuur om Plato’s veroordeling van de kunst te verwerpen. Magris stelt dat kunst juist van essentieel belang is voor de vorming van de mens.