Journal Nexus

Nexus 20

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Wat is de waarde van het leven? Hoe moet een mens leven? Wie deze vragen negeert, zal nooit levenswijsheid vinden. ‘Er is geen antwoord. Er is alleen een vraag met leven rondom.’ György Lukács komt tot het inzicht dat het goede zich niet laat leiden tot een ethiek, want het goede laat zich niet reduceren tot regels en plichten. Er is waarheid, maar zij is absoluut en daarmee voor ons onbereikbaar.