Journal Nexus

Nexus 23

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Cultuur bestaat bij de gratie van de waarden die zij bewaart en overlevert. Eugène Delacroix heeft gelijk als hij stelt dat veel van onze wijsheid een geschenk van het verleden is en dat het dom is dit te negeren. Maar een traditie of mythe kan alleen van waarde zijn indien er een voortdurende kritische dialoog is met de eisen en de inzichten van onze tijd. Of zoals Nadjezda Mandelstam het verwoordde: ‘Het verleden moet bewaard en gekend zijn, maar al ons handelen moet op de toekomst gericht zijn.’ Met het oog op de toekomst is Nexus 23 gewijd aan de last en macht van het verleden.