Journal Nexus

Nexus 25

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Alle essays in Nexus trachten inzicht te geven in la condition humaine. André Malraux schreef in 1933 onder deze titel het boek dat door zijn vriend Edgar du Perron werd vertaald onder de meesterlijke titel Het menselijk tekort. Een betere samenvatting van de menselijke staat in de twintigste eeuw had Du Perron niet kunnen gegeven.

Nexus 25 is gewijd aan dit ‘menselijk tekort’. Al is het maar om de volgende observatie van Czeslaw Milosz niet te vergeten: ‘To believe you are magnificent. And gradually discover that you are not magnificent. Enough labor for one human life.’