Journal Nexus

Nexus 27

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Het geheim van cultuur is dat zij geen gegeven is, maar telkens opnieuw door ons, als individu en samenleving, gerealiseerd moet worden. Dankzij de taal van de Muzen is er de verwoording – in taal, muziek of beeld – van het innerlijke leven zodat we, wanneer wij het zelf ervaren, het zullen herkennen en kunnen gaan begrijpen. Niet door moralisme maar enkel en alleen door de ware schoonheid te tonen, brengen de Muzen de waarheid voorbij de werkelijkheid en leren ons zo over goed en kwaad.

De wereld zonder Muzen meldt: technologisering, juridisering, medicalisering, popularisering, individualisering, specialisering, politisering, commercialisering. Echter, de vermeende betere tijden braken niet aan. Ooit hield Johan Polak ons voor: ‘Athene, de bron van onze cultuur, was toen een gemeenschap van ongeveer tachtigduizend mensen. Denk niet dat die Atheners Aeschylus kenden. De meesten snapten daar geen bal van. En denk je dat in de 19de eeuw meer werd gelezen? Dat het volk in de tijd van Multatuli zo cultureel was? Die mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd. De mensen die lezen, vormen altijd maar een kleine groep en dat zal altijd wel zo blijven.’