Journal Nexus

Nexus 28

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nicola Chiaromonte betitelt de 20ste eeuw als ‘een tijd van wangeloof’. Hij doelt daarmee op de massamaatschappij die, met haar ontkenning van de hoogste waarden, een situatie schept waarin wij allen – in ons werk, ons sociale leven of waar dan ook – al te vaak die dingen doen waar we niet werkelijk in geloven, waarvan we weten dat ze eigenlijk betekenisloos zijn.

Het geweten wordt opgeschort, maar ook het domein van de kennis over ‘het beste’, de wereld van de Muzen wordt genegeerd.

Tegenover Chiaromontes visie staat Michael Ignatieffs Nexus-lezing 2000. An Age of Bad Faith. Het meest significante en fascinerende verschil is dat voor Ignatieff universele kennis van het beste niet meer kan bestaan. Er is geen algemeen geldende maat meer voor wat goed is. Er is alleen nog een maat voor het kwaad; zie de noodzaak van de universele mensenrechten om ons tegen wreedheid te beschermen. Dat is het maximum aan universaliteit dat volgens Ignatieff nog kan bestaan. De paradox van dit liberalisme is dat precies de individuele vrijheid de maat van wat het beste is, onkenbaar maakt.