Journal Nexus

Nexus 2

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nexus 2 bevat essays over uiteenlopende onderwerpen. Jean-Marc Piret schrijft over de rol van religie in de geseculariseerde samenleving, K. Enenkel overdenkt het actieve en contemplatieve leven van Petrarca, R.G. Fuks-Mansfeld analyseert de ondergang van het Oost-Europese jodendom, Herman Servotte beziet de nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden van religieuze gevoelens in het werk van T.S. Eliot en W.H. Auden, Hans van der Ploeg plaatst de rechtvaardiging van zelfmoord in een historische context, en tenslotte schrijft Maria Brouwer over Schumpeters visie op het kapitalisme.