Journal Nexus

Nexus 30-31

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Het meest inzichtelijke commentaar op ‘11 september 2001’ werd reeds in 1939 geschreven: het magistrale De Ilias of het gedicht van de kracht van Simone Weil. Alles wat zich boven de tijd weet te verheffen, is het meest bij de tijd.

In dit dubbelnummer staan eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen over de aanslagen in de Verenigde Staten, zoals de Nexus-lezing 2001 Amerika en Europa na 11 september door Richard Holbrooke.