Journal Nexus

Nexus 34

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Waarom bestaat het kwaad? Waarom, altijd en overal, verkrachting, moord, geweld en oorlog? Waarom onrecht, vernedering en uitbuiting? Waarom afgunst en haat? Waarom is het bestaan van het kwaad de vervloektste van alle vragen? Omdat het kwaad, op welke wijze het zich ook manifesteert, altijd maar één ding wil: vernietigen. En het voornaamste instrument voor deze vernietiging is de mens, dat zijn wij zelf. Ieder die deze vernietiging niet wil aanvaarden en er geen deel van wil uitmaken, maar juist ruimte wil scheppen voor wat te midden van de hel niet de hel is, zal net als Dante, eerst het wezen van de hel moeten leren kennen.