Journal Nexus

Nexus 37

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Goethe zou, zelfs wanneer hij in onze tijd leefde, brieven schrijven. Niet uit nostalgie, maar in het besef dat een brief een unieke en onvervangbare wijze van communiceren is. Er is weinig persoonlijker dan de intimiteit van een handgeschreven brief waarin de correspondent de geadresseerde in vertrouwen neemt. In Nexus 37 staan ruim veertig brieven. Zo is er de aangrijpende brief die Nadjezjda Mandelstam aan haar gedeporteerde echtgenoot schreef, maar die de geadresseerde nooit bereikte.

Als we dan geen tijd meer hebben om brieven te schrijven, laten we ze dan tenminste blijven lezen.