Journal Nexus

Nexus 45

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Janos Starker, Nadia Boulanger en Leo Kestenberg zijn drie leermeesters die hun leven hebben gewijd aan de overdracht van de muzikale meesterwerken en de oefening in schoonheid.

De brieven, gesprekken, portretten en lezing in Nexus 45 getuigen van Aristoteles’ uitspraak dat ‘de juiste wijze van leven begint met het je eigen maken van de schoonheid’.