Nexus58k
Journal Nexus

Nexus 58

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Wie het vertrouwen in beschaving en universele menselijke waardigheid niet wil verliezen, is aangewezen op de rede en de kritische beschouwing. Maar veel waardevols vraagt niet om louter rationele reflectie, maar om aanprijzing en verheerlijking, om door de mens herkend, gekend en overgedragen te worden.

Daarom is Nexus 58 gevuld met lofzangen, op onder meer het leven van de geest, het lezen, de eenzaamheid, de luiheid, de traagheid, de zachtmoedigheid en de echtheid.