Journal Nexus

Nexus 5

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nexus 5 bevat onder meer essays over de politieke verbeelding van Giuseppe Verdi, de strijd van Hannah Arendt voor geestelijke en politieke vrijheid, en Wittgensteins verkenning van de grenzen van de menselijke geest.