Nexus75k
Journal Nexus

Nexus 75

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In feite is het Duitse woord Bildungserlebnis onvertaalbaar, maar de ervaring van een transformatie door de confrontatie met een kunstwerk wordt prachtig geformuleerd door Oscar Wilde wanneer hij stelt dat ‘life imitates art, more than art imitates life’, en door Franz Kafka in een brief aan zijn vriend Oskar Pollak: ‘Een boek moet de bijl zijn voor de bevroren zee in ons’.

Voor Nexus 75, ‘Leerschool der Muzen’, schreven kunstenaars, musici, schrijvers en filosofen over het boek, muziekstuk, schilderij, film of ander kunstwerk dat voor hen een ware Bildungserlebnis was en hoe dat hun leven veranderde. Ook leest u een prachtige klassieke tekst van Herman Hesse over virtuositeit. Tezamen tonen deze teksten dat juist het werk van de Muzen ons iets wezenlijks over het leven en onze wereld kan leren.