Journal Nexus

Nexus 9

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

George Steiner schrijft in Nexus 9 over de mythen rondom de oorsprong van Europa en de daarmee verbonden culturele concepten door de geschiedenis heen. Wat leert dit de huidige Europeaan over de politieke eenwording van Europa? Hans Mayer maakt inzichtelijk hoe, ook al geloven we niet meer in de hel, de literatuur en de muziek ervaringen met het absolute kwaad nog sterk invoelbaar maken. Allan Janik analyseert de verschillen in perceptie van Plato’s en Diderots verlichte denken in hun tijd, Jattie Enklaar toont ons de verwantschap tussen Vergilius en Broch, en Donald Loose doorvoelt de worsteling van Marcel Proust met de menselijke sterfelijkheid en het hogere doel van de onsterfelijkheid van het kunstwerk. Patricia de Martelaere beschouwt Nietzsches overwegingen over waarheid, kunst en moraal: ‘Als geloof goed is voor ons, terwijl wij weten dat het niet waar is, kunnen we het dan bewust en vrijwillig boven de waarheid verkiezen?’