Photo: Robert Goddyn
The Netherlands, 1958
Christian Democratic politican

Ab Klink

Ab Klink is a Christian Democratic politician with the Dutch CDA. He studied sociology and earned a PhD in law. Klink was Minister of Health, Welfare and Sport in the Netherlands between 2007 and 2010 under Jan Peter Balkenende. Previously, he worked at the CDA Scientific Institute and from 2003 onwards held a seat in the House of Lords. In 2010, he left the CDA group in parliament due to formation negotiations with right-wing populist party PVV. He then became a policy advisor on healthcare and a Professor of Healthcare, Labour and Political Direction at the Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ab Klink is CDA-politicus. Hij heeft sociologie gestudeerd en is gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid. Klink was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). Daarvoor was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDAen, vanaf 2003, lid van de Eerste Kamer. In 2010 stapte hij uit de CDA-fractie wegens onenigheden over de formatieonderhandelingen, met name met de PVV. Daarna werd hij adviseur bij zorgvraagstukken en hoogleraar zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de VU.

Speaker at

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the UPA Photo Images License Agreement.  (Photo by Robert Goddyn)

Symposium

Nexus Symposium

The Return of the Ghosts

11 November 2010 13.30 - 17.45 Auditorium Tilburg University