GHOSTS101111
© Robert Goddyn
Nederland, 1958
CDA-politicus

Ab Klink

Ab Klink is CDA-politicus. Hij heeft sociologie gestudeerd en is gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid. Klink was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). Daarvoor was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en, vanaf 2003, lid van de Eerste Kamer. In 2010 stapte hij uit de CDA-fractie wegens onenigheden over de formatieonderhandelingen, met name met de PVV. Daarna werd hij adviseur bij zorgvraagstukken en hoogleraar zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de VU.

Ab Klink is CDA-politicus. Hij heeft sociologie gestudeerd en is gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid. Klink was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). Daarvoor was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDAen, vanaf 2003, lid van de Eerste Kamer. In 2010 stapte hij uit de CDA-fractie wegens onenigheden over de formatieonderhandelingen, met name met de PVV. Daarna werd hij adviseur bij zorgvraagstukken en hoogleraar zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de VU.

Spreker bij

GHOSTS101111

Symposium

Nexus-symposium

The Return of the Ghosts

11 november 2010 13.30 - 17.45 Tilburg University