Journal Nexus

Nexus 15

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In Nexus 15 zijn de teksten verzameld van de eerste uit een reeks van drie internationale conferenties die het Nexus Instituut organiseert onder de noemer Het testament van de 20ste eeuw.

Wat is er in deze eeuw met Europa gebeurd en wat zal daarvan de betekenis zijn voor de generaties van de 21ste eeuw? Met bijdragen van o.a. Michael Ignatieff, György Konrád, Alain Finkelkraut, Karl Popper en Peter Sellars.