Journal Nexus

Nexus 22

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nexus 22 bevat essays over de rol van cultuur in onze samenleving. Adam Zagajewski wijdde zijn Nexus-lezing 1998 aan de vraag naar de bestaansmogelijkheden van het verhevene in een vervlakte samenleving. De vertaalster van zijn poëzie, Clare Cavanagh, schrijft over de ethische achtergronden van Zagajewski’s werk.

Roger Scruton, Edward Timms en de pianist Charles Rosen schreven voor Nexus 22 over muziek, respectievelijk popmuziek, Karl Kraus’ muzikale thema’s en avant-gardemuziek. De schilder Avigdor Arikha besluit het nummer met een essay over de mogelijkheid kwaliteit in de schilderkunst waar te nemen.