Journal Nexus

Nexus 24

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In 1950 schreef Thomas Mann ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag zijn rede Meine Zeit. In 1999 treedt zijn dochter Elisabeth, op uitnodiging van het Nexus Instituut, in de voetsporen van haar vader door onder dezelfde titel over haar tijd te spreken.

Konrad Kellen, Alexander King, Fritz Stern, A.Th. van Deursen en de dichter Leo Vroman vertellen eveneens het verhaal van hun tijd aan de hand van ervaringen die niet uit het geheugen willen wijken. Niet toevallig is de Tweede Wereldoorlog de ervaring bij uitstek die niet wijken wil. Ter completering publiceren we van Avishai Margalit zijn verhandeling over de ethiek van de herinnering.