Journal Nexus

Nexus 29

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Liefde en dood zijn grote woorden, misschien wel de grootste van wat er over het leven te zeggen valt. Wat is dood? Een uitdrukking voor het ultieme verlies, maar tegelijkertijd een uitdrukking voor de enige zekerheid. De dood is er altijd en voor iedereen: eeuwig, onveranderlijk, onvermijdelijk. Wat is liefde? De liefde leert dat er naast de rationele kennis nog een andere kennis is: de kennis van het hart. En het is met deze kennis dat een mens wordt gekend.

De essays in Nexus 29 zijn een weerslag van de Nexus-conferentie 2001, georganiseerd n.a.v. de opera Tristan en Isolde o.l.v. Simon Rattle bij De Nederlandse Opera.