Journal Nexus

Nexus 32

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Hoe vermijd je dat het leven voorbij glijdt zonder dat je de essentie ervan hebt ervaren? Hoe onderscheid je het oppervlakkige van het werkelijke leven? Wat is vereist om inzicht te krijgen in je eigen bestaan? Hoe kun je een ander kennen? Geen bergtop, zo ondervindt Petrarca, biedt het vergezicht op deze vragen. Maar wat dan wel?

Het is dankzij de verbeelding, de ogen van de kunstenaar, dat wij, voorbij de hectiek of verveling van het dagelijkse bestaan, ons het eigenlijke leven – niet alleen van onszelf maar ook van een ander – weer kunnen voorstellen. En niet alleen de kunst, maar elke expressie die onze ziel weet te raken, kan ons de ogen openen voor de ongrijpbare waarheden van het bestaan.