Journal Nexus

Nexus 35

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

De levensgeschiedenis van Leone Ginzburg is getekend door de strijd tegen het fascisme, die hem op jonge leeftijd het leven kost. Wie zich in zijn leven, zijn generatie en zijn tijd verdiept zal, meer dan menig historisch overzicht kan leren, inzicht krijgen in wat fascisme is, wat cultuur is, welke strijd nog niet zo lang geleden in Europa is gestreden en waarom, en in het feit dat de politieke crisis die Europa in de 20ste eeuw teistert – en die tot op heden in tal van opzichten manifest is – eerst en vooral een morele crisis is.

Aan de hand van de familiekroniek van de Ginzburgs wordt in Nexus 35 een intellectuele, politieke, culturele Europese geschiedenis gereconstrueerd. Hoofdpersonen zijn Leone en Natalia Ginzburg, de ouders van Carlo Ginzburg. De essays doen ons beseffen dat ‘geschiedenis’ en ‘maatschappij’ geen abstracte begrippen zijn, maar het resultaat van het werk en de daden van mensen van vlees en bloed.