Journal Nexus

Nexus 38

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Het vraagteken dat Paul Valéry met pijn in het hart maar uit diepe overtuiging in 1919 achter Europa plaatste, is de afgelopen eeuw niet van zijn plaats geweken. En als we nu lezen wat Valéry, Mann, Márai of Havel in de loop van de 20ste eeuw schreven, dan is er geen enkele reden om het te vervangen door een uitroepteken.

Nexus 38 bevat essays van Europese intellectuelen, schrijvers en politici uit de 20ste eeuw, die zich ernstige zorgen over de Europese geest maakten. Zo constateert Valéry in 1919, ondanks de hoopvolle naoorlogse stemming, dat Europa zijn intellectueel en moreel kompas is kwijtgeraakt.