Journal Nexus

Nexus 39

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Aan de gedachte dat de geheimen van het leven alleen ontdekt kunnen worden dankzij ervaringen van het verlies, wijdde het Nexus Instituut in 2003 zijn Nexus-conferentie.

De sprekers schreven veelal persoonlijke en indringende beschouwingen over het verlies: van gezondheid, eigenwaarde, vaderland, God en wereldbeelden, en natuurlijk van een geliefde. Andere essays handelen over rouw, de waarde van kunst en religie, en de ervaring van betekenis en zinloosheid.