Journal Nexus

Nexus 3

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Op 25 mei 1992 stierf onverwacht vriend en meesterlezer Johan Polak. Vanaf het allereerste begin in 1988 was hij nauw betrokken bij het plan om het tijdschrift uit te geven, dat Nexus is geworden. De realisering van Nexus was aanzienlijk problematischer dan gedacht. Opgeven mocht echter niet van hem. Bij elke tegenslag citeerde hij Galileo Galilei’s ‘eppure’, ‘en toch’. En Nexus kwam, maar vanaf nu zonder Johan Polak.

Een paar dagen voor zijn overlijden vertelde hij: ‘De Muze heeft deze planeet verlaten, en ik kan haar geen ongelijk geven. Als ik de Muze was, zou ik ook zijn gegaan. Ik twijfel er echter niet aan dat zij zal wederkomen. Ons tijdschrift is daartoe een kleine bijdrage. Maar men haat cultuur en daarom moeten we ons van veel kritiek niets aantrekken. Het is bovendien nooit echt anders geweest. Cultuur is altijd een zaak van een kleine groep mensen en je moet niet vergeten dat ook de Renaissance met slechts veertig mensen begon. De Muze komt wel weer, alleen ik oude man zal dat niet meer beleven.’