Journal Nexus

Nexus 42

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

In het midden van de Tweede Wereldoorlog noteert de Franse dichter en verzetsman René Char in zijn Feuillets d’Hypnos: ‘Ons erfgoed is ons nagelaten zonder testament.’ In deze ene zin is de crisis van de Europese Unie samengevat. We zijn vervreemd geraakt van ons Europees erfgoed. De auteurs in dit nummer schrijven over wat het inhoudt Europeaan te zijn.

Wat is nog de betekenis en politieke relevantie van de idee Europa? Welke waarden koesteren we en waarom? Wat betekent het om burger van Europa te zijn? Welke mogelijkheden en verantwoordelijk­heden heeft de Europese politiek? Wat zou de rol van Europa in de wereld moeten zijn? En hoe kan het Europese beschavingsideaal gecultiveerd worden?

Over deze vragen heeft het Nexus Instituut in 2004, op verzoek van de Nederlandse regering, een reeks conferenties gehouden tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Op de conferenties in Den Haag, Warschau, Berlijn, Washington en Rotterdam bogen historici, filosofen, juristen, kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, politici en diplomaten uit alle delen van de wereld zich over de toekomst van Europa, onder het motto Europe. A Beautiful Idea?

De essays die geschreven zijn n.a.v. deze conferenties staan in de Nexus-trilogie:
– Nexus 40. Europa realiseren
– Nexus 41. Spiegels voor Europa
– Nexus 42. Europees testament