Journal Nexus

Nexus 43

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

De Italiaanse dichter Petrarca liet bij zijn overlijden in 1374 een brief na waarin hij de balans opmaakt van zijn leven. In zijn onvoltooide ‘Brief aan het nageslacht’ kijkt hij terug op zijn leven en op de tijd waarin hij geleefd heeft.

Nexus nodigde vierentwintig eminente tijdgenoten uit hun eigen ‘Brief aan het nageslacht’ te schrijven. Zij getuigen van hoop en spijt, vrees en verwachting, geluk en teleurstelling, hun leven en hun tijd.