Journal Nexus

Nexus 46

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Durf te denken was het adagium dat Kant zijn tijdgenoten voorhield. Hij wist dat zonder zelfstandig denken en het zoeken naar waarheid – hoe moeilijk ook – geen recht wordt gedaan aan wat van grotere waarde is dan het onbegrensde, nimmer volledig te vervullen verlangen naar geluk: de menselijke waardigheid. Durf ongelukkig te zijn, zouden we in zijn voetspoor mogen zeggen. Want alleen wie niet bang is de melancholie, de eenzaamheid, de pijnlijke waarheden van het menselijk bestaan te doorstaan, zal ook die waarden leren kennen die het leven zijn glans geven: ware liefde, ware vriendschap, ware kennis – waar geluk, al is het voor even.